Forside > Om DMI

Om Dansk Militært Idrætsforbund

DMI_byg2.jpgDansk Militært Idrætsforbund (DMI) er oprettet den 23. november 1918 og er en sammenslutning af forbundsforeninger og har til formål at fremme interessen for den frivillige idræt inden for forsvaret, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, ved at:

  • Understøtte forbundsforeninger i deres arbejde for idrætssagen,
  • fastsætte regler for DMI idrætsgrene og konkurrencer,
  • virke for afholdelse af idrætskonkurrencer/-stævner inden for forsvaret,
  • udskrive og afholde de Danmarksmesterskaber, hvis arrangement Danmarks Idrætsforbund (DIF) har overdraget til DMI,  
  • virke for idrætsligt samarbejde mellem DMI forbundsforeninger, og
  • forvalte de af DIF til rådighed for DMI stillede midler.
     

Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen.

ELITEARBEJDET I DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND

GENERELT

Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) er et tværgående forbund, hvor en væsentlig opgave er at samle idrætslivet i Forsvaret. Breddeidrætsbevægelsen er et nøglebegreb i dette arbejde, hvor en lang række idrætsaktiviteter tilbydes de mange brugere.
Samtidig har DMI også status som specialforbund for den militære idræt. Det drejer sig om følgende idrætter: Biathlon orientering, feltsport og militær femkamp. Denne status betyder, at DMI ikke kun har et ansvar for bredden, men et væsentligt ansvar i forhold til eliten. DMI er som forbund meget bevidst omkring dette ansvar, og det indgår i forbundets samlede opgavekompleks som en prioriteret opgave.

STRUKTUR

DMI primære virke sker gennem forbundsforeningerne (klubber), der via repræsentant-skabet udgør forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse der sammen med sekretariatet varetager den daglige drift.
DMI struktur er opbygget af et antal udvalg, der varetager de enkelte idrætsgrenes interesser, herunder de idrætter, for hvilke DMI har status som specialforbund. Hertil kommer et antal udvalg, der varetager specielle funktioner, bl.a. eliteudvalget og dopingkontroludvalget.

For at optimere arbejdet med eliten, har DMI således opbygget en professionel organisation, der har det som en defineret opgave, at varetage opgaverne i relation til de 3 idrætsgrene, hvor forbundet har status som specialforbund.

Til varetagelse af elitearbejdet, har DMI etableret Eliteudvalget.


Dansk Militært Idrætsforbund FEB 2010

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Vi bruger Google Analytics og Concrete5 Core scripts. Du kan blokere eller slette cookies. For yderligere information, bedes du besøge vores Privatlivspolitik